Tutustu käyttökohteisiimme ja referensseihimme alta!

Terassit

Terassin perustaminen EASY-perustuspaalujen avulla on helppoa ja nopeaa. Routimattoman perustuksen tekeminen terasseissa on tärkeää, koska terassi on usein kiinni talossa ja routimisesta johtuva korkeuden vaihtelu aiheuttaa ongelmia. Vältä työläs kaivaminen ja routaeristyksen tekeminen ja säästä samalla kustannuksissa. Riittävän jäykkyyden saat rakenteesta riippuen sijoittamalla paalut noin kahden metrin välein.

Autotallit ja katokset

Katoksissa, kuten muissakin rakenteissa on tärkeää, että kaikki nurkat ja tuettavat kohdat tulevat routimattomaksi. EASY-perustuspaaluilla varmistat rakenteen paikallaan pysymisen, eikä katos vaihtele asentoaan roudan aikana. Usein katoksissa routiminen vaikuttaa myös ovien toimintaan, kuten kuvan katoksesssa. Perustuspaalut soveltuvat hyvin myös keveämpien katsorakenteiden, tai esimerkiksi koskeilla aluieilla, kuten tulva-alueella tai rannalla olevien rakenteiden perustaksi.

Kuvan kohteessa kevyttä pressukatosta on korotettu ruuvipaalun avulla noin 80cm maan pinnan yläpuolelle ja saatu riittävä korkeus katokselle konesuojaksi.

Aidat

aitojen ja aitausten perustaminen routimatomaksi on yhtä tärkeää kuin muidenkin rakenteiden välttyäksesi jokavuotiselta oikomiselta. EASY-perustuspaaluilla toteutettuna aita pysyy ryhdikkäänä vuodesta toiseen eikä rakenne kärsi roudan vääntämisestä. Julkisten kohteiden aidat perustetaan yleisesti ruuvipaaluilla.

Myös meluvalleja toteutetaan sekä julkisiin, että yksityisiin kohteisiin ruuvipaalu-perustuksilla.

Mainostelineet ja merkit

Mainostelineen perustusten täytyy kestää routimattomana vaihtuvat sääolot. EASY-perustuspaaluilla saat helposti ja nopeasti telineille perustuksen, jonka voi pienellä vaivalla myös kiertää ylös ja käyttää uudelleen tarvittaessa

Laiturit

Muut rakenteet

Leikkimökit, portaat, tasanteet, telineet ja muut  ulkoalueiden rakenteet perustat helposti ja kustannustehokkaasti EASY-perustuspaaluilla